Myslete jako Sherlock Holmes

myslete jako sherlock
Autorka Marie Konnikova se narodila v Rusku, v Moskvě. Od svých čtyř let bydlí ve Spojených státech. Vystudovala psychologii na Harvardu a získala titul Ph.D. na Columbia University. První knihu napsala v pouhých pěti letech! Když byla ve čtvrté třídě, napsala divadelní hru. Její první velkou knihou je právě Mastermind (Myslete jako Sherlock Holmes), která se stala bestsellerem a byla přeložena do 16 jazyků včetně češtiny. Díky tomu můžeme i my nahlédnout do hlavy Sherlocka Holmese a blíže pochopit jeho geniální myšlení.

 

 

Vybrat si, čemu budeme věnovat pozornost a čemu ne, je pro duševní život stejné, jako když se v běžném životě rozhodujeme, co uděláme. V obou případech jsme za svou volbu odpovědní a musíme přijmout i její důsledky. Jak řekl Ortega y Gasset:

„Řekni mi, čemu věnuješ pozornost, a já ti řeknu, kdo jsi“ – W. H. AUDEN

 

Tímto citátem kniha začíná. Uvádí tak hlavní myšlenku, kterou je právě důležitost vědomého směřování naší pozornosti. Hned zkraje autorka v krátkosti popisuje své dětství, vzpomíná, jak jí její otec četl knihy od Arthura Conana Doyla o Sherlocku Holmesovi, které ji ovlivnily natolik, že se staly její velikou inspirací. Následuje první část knihy „Pochopení sebe sama“. Jednotlivé kapitoly začínají krátkým nastíněním povídky z knih o Holmesovi. Každý konkrétní případ je potom využit jakožto předmět psychologické analýzy dvou způsobů myšlení – systém Watson a systém Holmes. Jednotlivé zločiny a jejich rozbor jsou tak skvělými vodítky pro příkladný rozbor lidského vědomí. Autorka velmi dobře ukazuje, co vše nás v běžném životě ovlivňuje, jak přemýšlíme a jak reagujeme. Kniha je sice psychologická, ale díky příběhům z knih Conana Doyla velice poutavě působí na naši pozornost, takže je snadné na jednoduchých příkladech dokonale pochopit i to, co by běžnou formou být pochopeno nemuselo. Můžeme se tak naučit, jak si více všímat, jak lépe využívat svoji pozornost, jak pracovat s pamětí – svým podkrovím mysli. Mimo příběhů o Holmesovi kniha také obsahuje několik desítek testů, které prověří, jak jste na tom s kreativitou, dedukcí a logickým uvažováním. To je dále doplněno daty z různých výzkumů a experimentů, jež dokazují správnost teorií a tvrzení autorkou prezentovaných. Celá kniha je provázaná, některé důležité pasáže jsou vysvětlovány z různých pohledů tak, aby je mohl čtenář dostatečně pochopit a vstřebat. Takže i když vám něco není hned úplně jasné, je to velmi brzy vysvětleno na příkladu z povídek o Holmesovi, což má podstatný vliv na konečné zapamatování.

 

Některé myšlenky pro mě už byly známé z předešlých knih, které jsem přečetl. Našel jsem ale také hodně nových pohledů a faktů o lidském podvědomí. Málokdo ví, jak veliký vliv na reakce mohou mít naše smysly (sluch, čich, hmat, zrak, chuť). Nebo kolik informací z našich smyslů dokážeme skutečně vědomě přijmout a využít. Jak na nás nevědomě může působit předpojatost, kterou si vždy ani nemusíme uvědomovat. Kolik toho může v našem rozhodnutí změnit byť jen jedno jediné slovo a co nás dokáže odklonit od našeho přesvědčení. Dozvíme se také, co znamenají pojmy implicitní a explicitní paměť a jak působí na naši pozornost. Zcela pro mě novým pojmem byl „PRIMING“. Priming je psychologický termín – popisuje mechanismus, při kterém má zpracování určité informace vliv na následující činnost. Toho se mimo jiné využívá při sugesci neboli hypnóze.

Celá jedna kapitola se věnuje představivosti – sestře kreativity, jejíž důležitost je často velmi opomíjena. Tuto skutečnost skvěle dokresluje citát Alberta Einsteina: „Jsem natolik umělcem, abych volně čerpal ze své představivosti, o které si myslím, že je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené. Fantazie pojme celý svět.“

Moc se mi také líbilo, že autorka do tohoto tématu zahrnula i meditaci. Vyzdvihuje její vliv a důležitost pro zdravé a produktivní myšlení. Také uvádí, jakým vlivem působí na náš mozek a jak veliký prospěch to pro náš život může mít. Holmes se totiž velice často při řešení svých případů nachází v meditativním stavu, kdy se v myšlenkách dokáže procházet místem činu, i když přitom sedíc ve svém křesle pokuřuje dýmku.

Další velice podstatnou dovedností je umění dedukce. Umět správně řadit fakta do kontextu, aby se vzájemně doplňovala. Umět se na věci dívat nezvyklým způsobem. Umět správně pozorovat a všímat si. Umět oddělit důležité od nepodstatného. „V případě, kdy se vyloučí všechny ostatní možnosti, ta, jež zbývá, jakkoli nepravděpodobná, musí odpovídat skutečnosti.“

Kniha nám dává spousty nástrojů k důkladnému pochopení a ukáznění našich mnohdy naprosto neukázněných myšlenek, které jen tak bezděčně poletují od ničeho k ničemu. Učí nás neplýtvat zbytečně energií, když to není třeba. Reagovat na signály, které jsou důležité, a vědět, kterých si naopak nevšímat. Nikdy nesmíme zapomenout, že naše pozornost – a obecněji kognitivní schopnosti – jsou součástí omezených zásob, které dojdou, když se o ně nebudeme řádně starat a pravidelně je doplňovat. Musíme proto využívat svých zdrojů pozornosti rozumně a pečlivě si vybírat. Poznejme, kdy zaútočit a kdy ustoupit! Naučme se mentalitě lovce a stálé pozornosti. Překonejme své zaběhlé vzorce myšlení!

Komu je tato kniha určena? Všem, kdo hledají odpovědi na otázky ohledně psychologie a podvědomí člověka. Lidem se zájmem o sebevzdělávání. Těm, kdo chtějí lépe poznat a pochopit sebe sama, jakožto i vzorce chování lidí okolo. Nadšencům a skalním fanouškům Sherlocka Holmese. A vůbec všem, kteří touží po poznání.

 

Osobně hodnotím knihu jako velice přínosnou a řadím ji mezi ty, které určitě nezapadnou v zapomnění. S chutí si ji přečtu ještě jednou s ještě větším pochopením a porozuměním, abych si uvědomil i to, co mi napoprvé mohlo zůstat skryté. Během čtení jsem si Holmese velice oblíbil, dokonce jsem mezitím i stihnul zhlédnout oba současné filmy, které dle povídek Conana Doyla byly natočené.

 

Takže díky Vám Holmesi a Watsone! Stálo to za to!

 

 

Martin Palla 11. 12. 2013

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>