Meditace Malé Babičky


kmen mnoha barev

Kiesha Crowther alias Little Grandmother (malá babička)  patří mezi dvanáct světových strážců moudrosti. Narazil jsem na ní při jednom z vyprávěních Jardy Duška kdy mluvil o její krásné knize „Poselství pro Kmen mnoha barev“. Při čtení této knihy jsem objevil mimo jiné dvě zajímavé meditace o které se teď s vámi chci podělit.

 

 

 

Dýchání energie Země

 

Jedná se o velice jednoduché, ale účinné cvičení, které mě naučil Duch a o něž se mám s vámi na jeho přímou žádost podělit. Provádějte ho, pokud se necítíte vyrovnaní nebo pokud se chcete uzemnit a naladit se na Matku Zemi. Často vedu lidi k tomu, aby si ho udělali předtím, než ke mně přijdou na terapii, protože zprůchodní tok jejich energie a pomůže odstranit blokády v určitých čakrách, v místech, kde se proud životní energie zasekl nebo ucpal. Pomůže vám také otevřít se duchovnímu vedení a připraví vás na hlubší stavy při modlitbě a meditaci. Je to mocná cesta k odstranění bloků a napojení se na zdroj všeho života.

Postavte se bosými chodidly na zem. Cvičení můžete provádět i uvnitř, ale určitě si vyzujte boty. Ploskami nohou začněte vdechovat zelenou barvu, barvu zemské energie; vnímejte, jak tato energie naplňuje vaše buňky a vyživuje každý kousek vašeho těla.

Prvním nádechem ji nasajte do výše kolen a poté ji přes plosky nohou vydechněte zpět do země.

Podruhé vdechněte tuto zelenou energii do úrovně své pánve (první čalcra) a výdechem přes stehna, kolena a kotníky ji veďte zpět ploskarni nohou do země. Pokud budete mít při tomto cvičení nějaké problémy s určitým místem na těle, nebudete ho moci procítit a naplnit energií, nadechujte se do tohoto místa do té doby, dokud nepocítíte, že je již vše v pořádku a že můžete pokračovat dál.

Třetím nádechem přiveďte energií přímo pod pupek do pánve (druhá čakra) a vypustíte ji zpět do země. Při sestupování energie se zaměřte na každou část těla; nespěchejte, ale energii si představujte a prociťte, jak klesá a vyplňuje vaše končetiny, svaly, krev, kosti, buňky.

Čtvrtým nádechem ji přiveďte do středu břicha (třetí čakra) a vnímejte, jak proudí a proniká do vašeho solar plexu. V této části těla, která souvisí s naší vůlí a pocitem síly, se sebeurčením, kdo vlastně jsme, ukládá řada z nás mnoho potlačených emocí. Sami možná budete mít potřebu toto místo vícekrát prodýchat. Dovolte léčivé síle Země jemně prostoupit vaše břicho a uvolnit všechno napětí, které je vloženo do starých energií a obav. Až se budete cítit uvolnění a otevření a případně zde budete cítit i teplo, můžete pokračovat dále.

Na pátý nádech nasajte energii až do svého hrudníku (čtvrtá čakra) a prociťte, jak obaluje vaše srdce a proniká do něj. Vnímejte, jak se roztéká uvnitř celého hrudníku, zaplavuje plíce a žebra. Srdeční oblast nese velkou spoustu starých emocí a mnoho z nás tam má hluboké rány. Nechejte Matku Zemi, aby se tohoto místa ve vás jemně dotkla. Dýchejte tímto způsobem tolikrát, kolikrát je to nutné, abyste cítili, jak se ve vás rozlévá teplo a toto místo se uvolňuje a otevírá. Dovolte všemu, co jste zadržovali, aby se znovu rozpustilo v Zemi. Stejně jako matce neublíží, když utišuje své dítě a přijímá jeho bolesti a problémy, ani Matce Zemi takovým odevzdáním nikdy neuškodíte.

Při šestém nádechu přiveďte energii do krku (pátá čakra) a prociťte, jak se otevírá tato oblast, jež je spjata s vaším hlasem a s pravdomluvností. Poté ji zase vydechněte zpátky do země.

Po sedmé doveďte energii doprostřed čela mezi očí (šestá čalcra neboli třetí oko) a vnímejte, jak je tato část (propojená s duchovními vizemi, vyšším vnímáním a intuicí) otevírána, jemně hlazena a napojována na Matku Zemi. Vydechněte do země.

Osmým a posledním nádechem nasajte energii až nahoru, na vrchol hlavy (sedmá korunní čakra) a vnímejte, jak se nahoře otevíráte duchovnímu vedení a Světlu z vesmíru. Prociťte, jak energie Matky Země hladí a otevírá toto místo a pokládá vás mezi Zemi a Nebe jako dítě Země a Vesmíru. Obličej, lebku, mozek, žlázy i vaše vlasy naplňte zeleným životodárným světlem, které vás napojí na veškerý život. Poslední výdech veďte také přes své ruce a dlaněmi vydechněte až do Matky Země. Tímto se uzavře energeticky kruh. Nyní jste naladěni na sílu, která vás oživuje a která je tu stále přítomna. Tato mocná zelená životní energie vám může pomoci vyléčit, znovu oživit a harmonizovat celé vaše bytí.

 

Využití zemské a nebeské energie pro probuzení

 

Často dostávám lekce o posvátné geometrii a o tom, v jakých obrazcích se pohybuje energie ve vesmíru. I když některé z nich jsou příliš složité na to, abych se je pokusila vysvětlit (a jsou složité i na pochopení), naučila jsem se jednu energetickou meditaci, která využívá energii Země a Nebe, aby se aktivovalo naše velké JÁ JSEM, označované také jako světelné tělo člověka, které je založeno na šesticípé hvězdě. Drunvalo Melchizedek je mimořádný duchovní učitel naší doby, který zasvětil řadu let svého života pomoci lidským bytostem při aktivování jejich světelných těl. Předkové nazývali tato světelná těla Mer-Ka-Ba. I když doporučuji naučit se více o aktivaci Mer-Ka-By od někoho jako Drunvalo, jenž získal mimořádné znalosti o vědě Mer-Ka-Ba a skutečně ví, co dělá, chtěla bych vám nabídnout toto cvičení, které bylo předáno mně. Protože jsem prostý člověk a žádný vědec, bylo zjednodušeno tak, abych ho pochopila a byla ho schopna vykonávat i předávat. Mohlo by to pomoct těm z vás, kteří potřebují velice jednoduchý způsob vizualizace.

V této meditaci je šesticípá hvězda, která představuje sjednocení Nebe a Země, mužského a ženského principu, tvořena dvěma pyramidami — jedna směřuje nahoru k Nebi a reprezentuje energii muže nebo Otce, druhá ukazuje k Zemi a zastupuje ženství. Představte si, jak se tyto dvě světelné pyramidy, překrývající vaše tělo, protínají v oblasti vašeho břicha, vaší druhé čáry. Pyramidu směřující nahoru tvoří zlaté světlo. To sestupuje korunní čakrou na vrcholu vaší hlavy a točí se proti směru hodinových ručiček. Pyramidu, která ukazuje dolů, tvoří světlo zelené. Stoupá z Matky Země přes vaše chodidla a otáčí se po směru hodinových ručiček. Když dýcháte, představte si, že se tyto světelné formy pyramid točí k sobě v opačném směru a ve vašem středu sjednocují Zemi a Nebe, Matku a Otce. Když budou energie proudit kolem a uvnitř vás a spojí se v oblasti bránice, procítíte vděčnost a lásku k Matce Zemi i k Velkému Duchu. Až se začnete napojovat se svým Vyšším Já, ucítíte, jak vámi protéká teplo a jakási extáze. Jestliže nad tím začnete přemýšlet nebo budete z tohoto vjemu rozpačití, můžete ho ztratit. Pokuste se v něm zůstat tak dlouho, dokud nepocítíte, že se rozpínáte a zcela naplňujete světlem. Může vám také pomoci, když začnete jen s jednou pyramidou a roztočíte ji ještě předtím, než ji překryjete tou druhou. Jestliže vám připadá vizualizace otáčející se trojrozměrné pyramidy v prostoru těžká, pokuste se využít obrazu trychtýře, podobného tornádu. Když provádím toto cvičení, vždy nejprve pracuji na postupném rozšiřování rotujících světelných pyramid, aby se co nejvíce rozpínaly do prostoru. I když se vám cvičení může zdát zpočátku náročné, zvyšuje duchovní frekvenci více, než jaké jsem kdy obdržela. Představuje klíč k propojení s univerzálním vědomím a s vaším velkým JÁ JSEM.

 

(autor: Kiesha Crowther „Poselství pro Kmen mnoha barev“)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>